Voor uw stikstof onderzoek en Aerius-berekening    

Oog voor uw stikstofprobleem, een neus voor de oplossing!

Welkom bij NOX Advies B.V., een deskundig en oplossingsgericht adviesbureau dat gespecialiseerd is in
 stikstofon
derzoek en Aerius-berekeningen


NOX Advies B.V. voert Aerius-berekeningen uit, geeft stikstof advies, toetst stikstofberekeningen en geeft cursussen op het gebied van stikstofdepositie. Stikstofonderzoek in alle facetten. Stikstofonderzoek is in deze tijd onmisbaar voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of voor de vaststelling van een omgevingsplan en dus voor realisatie van uw (bouw)plan. Het stikstof onderzoek van NOX Advies B.V. is altijd pragmatisch en oplossingsgericht waar mogelijk, maar realistisch en eerlijk waar nodig.

Met stikstofonderzoek toont u aan in hoeverre uw plan/project significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Dit wordt ook wel de voortoets stikstof genoemd, de eerste stap in het stikstof onderzoek. Als de berekening stikstof een positief resultaat oplevert, kunt u uw RO- of bouwplannen voortzetten. Leidt uw plan tot stikstofdepositie, dan zal NOX Advies bepalen of intern salderen voor uw initiatief een oplossing biedt. Indien nodig helpt NOX Advies u ook bij de vervolgstappen van het stikstof onderzoek, zoals bij extern salderen. 

NOX Advies helpt u graag bij uw berekening stikstof.


Voor particulieren                               Voor ontwikkelaars en adviesbureau's                Voor overheden


E-mailen
Bellen