Voor uw stikstof onderzoek en Aerius-berekening    

Oog voor uw stikstofprobleem, een neus voor de oplossing!

 Diensten voor overheden:
Stikstofberekening en toetsen van een berekening stikstofdepositie 

Gemeentes en Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het toetsen van iedere berekening stikstofdepositie / Aerius-berekening, waarin een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar berekend is of waarin intern gesaldeerd wordt (sinds RvS-uitspraak Logtsebaan, d.d. 20 jan. 2021). Het betreft de zogenaamde voortoets stikstof, oftewel stap 1 en 2 in het schema hieronder. Gemeentes moeten op basis van de wet bepalen of projecten en plannen significante effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden. 

Berekening stikstofdepositie, evenementen stikstof

Stikstofdepositie berekenen? 

Gemeentes die zelf aan gebiedsontwikkeling doen, evenementen houden of te maken krijgen met vernieuwing van maatschappelijke functies hebben een berekening stikstofdepositie nodig om aan te tonen dat het plan geen significante effecten heeft op de instandhoudingsdoestellingen van Natura 2000-gebieden. 

Wilt uw gemeente een (in-house) cursus over stikstofdepositie of hoe een Aerius berekening op te stellen? NOX Advies bekijkt graag met u de mogelijkheden, zodat u zelf Aerius-berekeningen kunt maken of toetsen. 

 
Waarom NOX Advies voor een berekening stikstofdepositie?

NOX Advies kan uw gemeente of Omgevingsdienst ontzorgen door voor u de toets te verrichten van de berekening stikstofdepositie/Aerius-berekening. Heeft uw overheidsinstantie een gebrek aan capaciteit voor de grote stroom aanvragen of een gebrek aan kennis op dit specifieke onderwerp? De specialist achter NOX Advies heeft zelf Aerius-berekeningen getoetst bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en voor diverse gemeenten is daarom op de hoogte van alle eisen waaraan een goede berekening stikstofdepositie moet voldoen en is bovendien snel inzetbaar. NOX Advies toetst iedere stikstofberekening voor zowel omgevingsvergunningen als voor bestemmingsplannen.

 Mijn onderscheidende kracht voor gemeenten en Omgevingsdiensten:
- Deskundig en ervaren met het opstellen en toetsen van Aerius-berekeningen;
NOX Advies hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig en eerlijk stikstofadvies;
- Snel inzetbaar;
- Integer en betrouwbaar.

Berekening stikstofdepositie, cursus stikstofdepositie

 Vraag hier naar de mogelijkheden. 

 
Berekening stikstofdepositie of stikstofberekening?

In de praktijk zijn er diverse termen in omloop geraakt voor stikstof onderzoek. Met een berekening stikstofdepositie, stikstofberekening, voortoets stikstof, stikstofdepositieberekening, Aerius-berekening of Aerius-calculatie wordt dus hetzelfde onderzoek bedoeld. 

Geeft NOX Advies ook cursussen in Aerius/stikstofdepositie?

Ja, NOX Advies kan ook een (in-house) cursus of workshop over stikstofdepositie verzorgen. NOX Advies heeft diverse cursussen verzorgd voor omgevingsdiensten, provincies en gemeenten. Met deze cursus heeft u de laatste inzichten in stikstof onderzoek of kunt u zelf een berekening stikstofdepositie opstellen of Aerius-berekeningen toetsen. NOX Advies bespreekt graag met u de mogelijkheden.

Meer vragen?

Wilt u meer weten over stikstofdepositie of een Aerius-berekening? Bekijk de FAQ eens. 


E-mailen
Bellen