Voor uw stikstof onderzoek en Aerius-berekening    

Oog voor uw stikstofprobleem, een neus voor de oplossing!

 FAQ


Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. 

stikstofonderzoek, onderzoek stikstof en voortoets stikstof

Vragen over stikstofdepositieberekening/ stikstofonderzoek/voortoets stikstof:  

1. Wanneer heb ik een stikstofdepositieberekening nodig?

U heeft een stikstofdepositieberekening nodig indien:

- uw plan strijdig is met het omgevingsplan of een omgevingsvergunning bouwen nodig is én;

- uw plan mogelijk significante effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

 2. Kan uit het advies ook volgen dat een stikstofberekening/stikstofdepositieberekening niet nodig is?

Dat kan. Mijn advies is open en eerlijk. In sommige gevallen kan zonder stikstofdepositieberekening aangetoond worden dat stikstof geen belemmering vormt. Als dit het geval is, kunt u ook kiezen voor een pragmatische onderbouwing. NOX Advies informeert u in dat geval over de mogelijkheden.   

3. Wat kan ik verwachten als ik NOX Advies opdracht geef?

Bij opdrachtverlening ontvangt u een bevestiging en indicatie van de oplevertermijn.  Bij oplevering ontvangt u van NOX Advies:
-     Een Aerius-berekening van de bouwfase (in pdf);
-     Een Aerius-berekening van de gebruiksfase (in pdf);
-     Een verklarende rapportage met duidelijke conclusie (in pdf).

Dit zijn de documenten die een toetsende instantie (gemeente of Omgevingsdienst) bij een aanvraag omgevingsvergunning zal vereisen. De berekening stikstof wordt uitgevoerd in het rekenprogramma Aerius-Calculator. Dit rekenprogramma is landelijk verplicht gesteld voor iedere Aerius-berekening. 

4. Welke gegevens heeft NOX Advies nodig voor een stikstofdepositieberekening?  

Voor een stikstofdepositieberekening heb ik enkele gegevens over uw plan nodig (aantallen, oppervlakte en locatie). Bij het opstellen van een offerte zal ik deze gegevens voor uw plan benoemen.  

 5. Hoe vraag ik een offerte op voor stikstofonderzoek?

Via dit formulier kunt een offerte aanvragen voor stikstofonderzoek. U ontvangt binnen 48 uur een offerte voor uw Aerius-berekening.

6. Hoe lang duurt het voordat ik een stikstofdepositieberekening ontvang? 

De rapportage van de Aerius-berekening ontvangt u doorgaans binnen 5 a 10 werkdagen na opdrachtverlening. 

7. Wat is een voortoets stikstof?

De voortoets stikstof is een andere benaming voor de eerste stap van het stikstofonderzoek. Indien de voortoets stikstof uitwijst dat de bijdrage van uw plan 0,00 mol/ha/jaar is, dan staat met de voortoets stikstof vast dat een vergunning voor een Natura 2000-activiteit niet nodig is. Of een voortoets stikstof volstaat ligt o.a. aan het (bouw)plan, de afstand tot Natura 2000-gebieden en de windrichting ten opzichte van Natura 2000. In veel gevallen, zeker t.a.v. woningbouw, zal volstaan kunnen worden met een voortoets stikstof.   

8. Wat is het verschil tussen een berekening stikstof, voortoets stikstof, stikstofdepositieberekening en een Aerius-berekening?

Er is geen verschil tussen deze begrippen. Deze termen worden in de praktijk door elkaar gebruikt voor stikstofonderzoek. 

9. Mijn gemeente vraagt een stikstofdepositieberekening, maar ik twijfel of dit echt nodig is.

NOX Advies kan u helpen bij de inschatting of een Aerius-berekening echt nodig is en kan eventueel namens u contact leggen met het bevoegd gezag, dat een Aerius-berekening verlangt. In sommige gevallen kan een pragmatisch advies voldoende onderbouwing geven voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

10. Wat is intern en extern salderen? 

Een project mag geen bijdrage aan stikstofdepositie opleveren op omliggende Natura 2000-gebieden. Als in de nieuwe situatie een bijdrage wordt berekend, kan in sommige gevallen de bijdrage worden gecompenseerd door intern te salderen. Bijvoorbeeld wanneer een bestaande woning met CV-installatie in de nieuwe situatie wordt uitgerust met verwarming middels warmte-koude opslag. Of wanneer een uitbreiding van een stal gepaard gaat met een nieuw emissiearm stalsysteem. Bij externe saldering wordt de compensatie gezocht met een externe locatie. E.e.a. zal contractueel vastgelegd moeten worden, waarbij de vergunning van de saldogevende partij wordt ingetrokken. De voorwaarden van toepassing rondom externe saldering verschilt per provincie. 

11. Wat is het verleasen van stikstofruimte? 

Het verleasen van stikstofruimte is het tijdelijk huren van het recht om stikstofemissie te genereren die leidt tot een bepaalde stikstofdepositie. Het gaat om een tijdelijke constructie. Zodra het project beëindigd is, krijgt de saldogevende partij het recht om stikstofemissie te genereren weer terug. E.e.a. dient contractueel vastgelegd te worden. 


 Vragen over NOX advies B.V.: 

1. Waarin onderscheidt NOX advies zich van andere adviesbureau's?

  • NOX Advies is kleinschalig (eenmansbedrijf), is gespecialiseerd in stikstof en is daardoor efficiënt. 
  • NOX Advies geeft realistisch advies. Als uw plan niet haalbaar is uit oogpunt van stikstofdepositie, dan geef ik dit vooraf aan. Dit komt omdat NOX Advies eerst uw plan globaal doorrekent op haalbaarheid.  
  • U heeft korte lijnen met onze adviseur. Snelheid gegarandeerd.

2. Voert NOX Advies alle Aerius-berekeningen uit?

NOX Advies voert iedere Aerius-berekening uit. Van complex tot eenvoudig, van industrieel bedrijf tot woning. Van camping tot evenement. 

3. Kan NOX Advies ook iedere stikstofdepositieberekening toetsen voor een bevoegd gezag, oftewel gemeenten en Omgevingsdiensten?

Dat is mogelijk. Meer hierover leest u hier

 4Is een afspraak of overleg nodig voor het stikstofonderzoek? 

In principe is een overleg niet noodzakelijk, het stikstofonderzoek betreft vooral desk-research dat op afstand kan plaatsvinden. Contact via e-mail en/of telefonische afstemming is voldoende.

Voortoets stikstof, onderzoek stikstof en stikstofdepositieberekening

Vragen over stikstof: 

1. Waarom is stikstofdepositie zo’n issue?

Stikstof zelf is niet schadelijk voor mens en milieu, maar zodra het verbindingen aanmaakt met zuurstof (NOx is de verzamelnaam voor deze stoffen) en neerkomt op de grond (stikstofdepositie) verandert dit. Boven de grond zorgt stikstof ervoor dat planten die het goed verdragen, zoals brandnetels, bramen en grassen, uitbundig gaan groeien ten koste van andere planten. Onder de grond resulteert stikstofdepositie in een verstoorde bodemcultuur, hetgeen dodelijk is voor sommige planten en bodem. Dit artikel geeft een goed beeld van wat stikstof doet met de natuur. 

2. Waarom was een stikstofdepositieberekening voorheen geen hindernis voor mijn plan?

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019, mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar aangepast is naar een waarde van 0,00 mol/ha/jaar. Bij een toename van 0,01 mol/ha/jaar of meer is nu een Natura 2000-activiteit vergunning noodzakelijk. Dit filmpje geeft een aardig beeld van de stikstofproblematiek.  


E-mailen
Bellen